Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


IMUK i hele Danmark

IMUK

har udover ovenstående egne åbne kurser været booket til kurser i en lang række kommunale dagplejekorps, daginstitutioner, dagplejere, forældregrupper og andre institutioner i Danmark.
I Sydslesvig har IMUK undervist samtlige børnehavepædagoger og en del lærere i de danske institutioner og skoler i regionen. I alt har IMUK igennem 25 år efteruddannet 15-20.000 kursister over hele landet.

Dagpleje og børnehaver

IMUK har undervist hele dagplejekorps og pædagoggrupper blandt andet i:
Hanstholm, Frederikshavn, Hals, Åbybro, Thisted, Randers, Ebeltoft, Herning, Ikast, Videbæk, Brande, Vejle, Horsens, Varde, Vejen, Middelfart, Haderslev, Tønder, Odense, Ullerslev, Svendborg, Nyborg, Korsør, Næstved, Sakskøbing, Maribo, Horslunde, Gedser, Stevns, Præstø, Mern, Ringsted, Holbæk, Kalundborg, Roskilde, København, Hillerød, Helsingør m fl.

Børn

IMUKs workshops og kurser har ofte indbefattet, at workshopholder efterfølgende har siddet på gulvet ude i daginstitutioner og dagpleje og vist hvordan man lykkes med større og mindre børnegrupper som vedkommende aldrig har mødt før.

Forældre

Kirsten Kjær har, ligeledes på landsplan, afholdt mange foredrag for forældre med lysbilleder, video m.v.