Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

IMUK

Institut for musik og kreativitet, blev etableret i 1983 af Kirsten Kjær, Statsprøvet musikpædagog -ML.
Ved samarbejde og med studier hos andre faggrupper som børnefysio-og ergoterapeuter, idrætslærere og sprogfaglige personer, samt mangeårig undervisning af mere end 15.000 fagpersoner, blev programmet udviklet.
Det står i dag som et innovativt, musikalsk eksempel på, hvordan man tværfagligt kan støtte børns almene udvikling til hele mennesker i de første vigtige 8 leveår.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere