Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


Kirsten Kjær

Statsprøvet Musikpædagog.- ML.
Kunstnerisk uddannelse fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Supplerende uddannelse i England, Sverige og USA.
Har skrevet speciale om musiske programmer til støtte for børns udvikling.
Stor egen erfaring fra mange års ansættelse som kommunalt ansat lærer og leder. Undervist på div. lærer-og pædagogseminarier også i fagene kommunikation og samarbejde samt forelæst på internationale kongresser i UNESCO-regi.
Gennem mere end 25 år, underviser på efteruddannelseskurser over hele Danmark for skole-daginstitutions-og dagplejeansatte samt sundhedsfagligt personale.
Censor:
Igennem 7 år beskikket censor på pædagoguddannelsen på landets professionshøjskoler.