Kirsten Kjær

Statsprøvet Musikpædagog.- ML.
Kunstnerisk uddannelse fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Supplerende uddannelse i England, Sverige og USA.
Har skrevet speciale om musiske programmer til støtte for børns udvikling.
Stor egen erfaring fra mange års ansættelse som kommunalt ansat lærer og leder. Undervist på div. lærer-og pædagogseminarier også i fagene kommunikation og samarbejde samt forelæst på internationale kongresser i UNESCO-regi.
Gennem mere end 25 år, underviser på efteruddannelseskurser over hele Danmark for skole-daginstitutions-og dagplejeansatte samt sundhedsfagligt personale.
Censor:
Beskikket censor på pædagoguddannelsen på landets professionshøjskoler.