Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


0-8 årige børns almene udvikling styrkes ved musiske bevægelseslege.
HVORFOR?
Musiske lege kan inspirere og udvikle det hele lille menneske og tilgodese både krop, sprog og koncentration.

Musik, sang, bevægelse og idræt med de yngste børn,
er fremragende "redskaber" til at forberede og paratgøre dem til skolen og fritidslivet.


Hermed tilbydes: Foredrag og Dialog, ca. 3 timer, med billeder og lyd for personale, forældre og alle interesserede.
Kontakt:
Kirsten Kjær, IMUK, Mail: imuk@imuk.dk
Telefon: 22173383
Pris: Kr. 3260, - excl. moms

Faciliteter: En bar væg til billederne.