Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

Musiklege

Her finder du alle Imuks musiklege samt tilhørende manualer. Manualer og sangblade er gratis. Du kan købe lydfil til de enkelte sange via billedelinket på hver musikleg.

Forskellige aldersgrupper

Musiklegene er inddelt i forskellige aldersgrupper.
Du kan vælge netop den aldersgruppe som du arbejder med.
Alle børn er forskellige, så det kan være at du også finder relevante musiklege til din målgruppe i en tilstødende aldersgruppe.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en række musiklege findes til brug for flere forskellige aldersgrupper. Der er tale om den samme musikleg, men ofte med forskellige manualer i forhold til aldersgruppe, således er iscenesættelsen af en musikleg med børnene nøjagtig tilpasset aldersgruppernes specifikke behov.

Søgning på et indsatsområde

Har du brug for at finde en eller flere musiklege der egner sig godt til at stimulere et af IMUKs 4 indsatsområder, kan du målrette din søgning.
Da de enkelte musiklege har forskellige manualer i forhold til aldersgrupperne skal du, for at kunne søge på et indsatsområde, først vælge en aldersgruppe og derefter foretage en søgning på et valgt indsatsområde.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere