Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


At opleve at være
en blandt flere

Aldersgruppe

Samarbejde regnes i vor del af verden for en nyttig og nødvendig ting. Dialog mellem mennesker der respekterer hinanden, helst med koncensus som resultat, opfattes som mere rigtigt end konflikt og brug af magt overfor andre.
De fleste kender situationer i den voksne verden, hvor en eller flere personer vil styre, og hver især har lært sig dette ved at råbe, skælde ud, være sarkastisk , stædig og vedholdende på en ubehagelig måde, eller det man kan kalde ”skrige” sig til det resultat man ønsker sig.
Omgivelserne opgiver, orker ikke , lader stå til og opdager måske ikke engang selv hvorfor de ikke orker. Man får bare en mavefornemmelse af, at dét der vil forstyrre eens indre ro og balance så meget, at man hellere afstår.

Aldersgruppe

Et lille barn der skriger, har selvfølgelig et personligt, basalt behov der skal opfyldes af de voksne omsorgsgivere. De basale behov skal være opfyldt før børn er parat til at lære.
Men hvert lille barn der i en børnegruppe har lært de andre børn, voksne personer, omgivelser, rutiner og de musiske lege der leges, sange der synges osv. at kende, fornemmer selvfølgelig, at det er én blandt flere.
”Samarbejde” – at være én blandt flere, kan leges ind i børn fra de er ganske små.
Det er forvirrende og uforståeligt for et lille barn, hvis den voksne bare tager bolden eller det lille bløde dyr, som barnet holder, fra det – måske med ordene at ”nu er det Jonas tur til at have den”.
Hvis man derimod beder Jonas om at komme hen og kæle med dyret sammen med det barn der holder det , så ender det som regel lykkeligt med, at barnet der holdt dyret først, bliver så distraheret og glad for kæleriet, at dyret umærkeligt glider over i Jonas´ hænder – og så går legen videre.
Efterhånden som legen er leget nogle gange oplever de små børn præcedens i legen: Man har det lille bløde dyr som vi synger og leger om et stykke tid, og så giver man det videre til andre. Man er én blandt flere.
Se IMUKs musiske legemanualer fra 0 til 3 år og musiske legemanualer fra 3 til 5 år. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

Aldersgruppe

Der er mange lege der er baseret på ”samarbejde”: Man går med bolden rundt i rummet indtil teksten tilsiger at man giver den videre. Man bliver den efter en teksts handling og skal give stafetten videre til en anden som man selv vælger. (Men der forventes som regel i hele børnegruppen, at stafetten gives videre til én der ikke har været den før.)
I længere forløb hvor flere børn involveres, og flere ting skal ske, i drama/teater-leg med mange medvirkende, og i mindre musiske lege med roller, forventes at alle i gruppen i det lange løb får lejlighed til at få en tillidspost i legen.

Rollespil
I en børnegruppe kan man eliminere magtpositioner, stærke og svagere personligheder, ved at sørge for, at tildele både de stærke og de svage en hovedrolle. Lige her, må så den sympatiske mellemgruppe af nemme børn have andre poster som medvirkende. De må tilgodeses i andre lege.
Se IMUKs musiske legemanualer fra 0 til 3 år og musiske legemanualer fra 3 til 5 år. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

IMUK.Cop. 2012