Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


At stimulere evnen til koncentration

Aldersgruppe

RO er vigtigst når koncentrationsevnen skal opøves. Når man ser et lille barn sidde på gulvet og prøve at komme farvestrålende ringe ned over en stang eller prøve at sætte to store duplo-klodser sammen, så er barnet i færd med, selv, at opøve koncentrationsevnen.
Små børn bliver let distraheret og forstyrret. Baggrundsstøj af al slags,høje pludselige lyde distraherer og konstant lyd fra radio/TV, et baggrundstæppe af lyd, svækker sanserne.
Man skal, som voksen, nyde et lille barn der, med ro omkring sig, prøver at løse en opgave med legetøjet.
Man kan selvfølgelig godt tænke, at barnet skal hjælpes, men har man indtryk af, at det selv kan komme et stykke eller hele vejen med opgaven, så forstyrrer den voksnes hjælp mere end den gavner. Det er en iagttagelsesopgave for en voksen at finde ud af netop hvor langt i sin udvikling ,med hensyn til koncentration, barnet er kommet.

Koncentrationstræning
I en gruppe med småbørn er der nogle børn der er mere rastløse og mindre koncentrerede end andre. Man kan gøre sig sine tanker om hvorfor et lille barn er ukoncentreret og rastløst, men man kan godt komme et stykke af vejen med at forandre dette gennem musiske lege.
De koncentrationsskabende lege/øvelser skal ikke vare længere end at børnene kan være med. De mest rastløse børn, holder kortest. Her kan den voksne se, om ikke man kan spore lidt mere vedholdenhed hos disse børn efterhånden, ved at gentage de samme lege/øvelser ofte, -måske en gang dagligt?
Hvordan ser man, at et barns koncentration er ophørt?
Det er nemt: når barnet bliver uroligt, vil rejse sig, bevæge sig og ikke mere virker interesseret. Det er kroppen der styrer: Brug mig ! Lad mig ikke låses fast ! Der skal ske noget andet! Det er et sundhedstegn hos barnet, så koncentrationstræning skal tages i små bidder, men den er væsentlig.

Lege/øvelser
Børnene kan hver få en lille bold (af vaskbart materiale idet den bliver prøvet af med mund og tænder) som de sidder med og så kan vi synge om, hvor vi prøver at lægge bolden: Den ligger på knæet, den ligger på hovedet, nu tar´vi den ned. Den ligger ved siden, nu tar´ vi den op. Vi gemmer den bag os, nu tar´vi den frem.

Det tager tid motorisk for det lille barn at lægge bolden her og der. Det tager det meste af sangen. Og foruden at styrke motorik ved at skulle placere bolden, så lærer barnet også nogle rumlige ord: på, ved, bagved, foran, op, ned. Dette kræver koncentration.
Man kan synge "Tit borte",og om hvad hænder og fødder kan, hvad den bløde Panda kan, man kan gynge med Peter Lynge osv. Alt sammen noget der kræver, at det lille barn er med selvom det bliver hjulpet af en voksen. Vi gør noget, og i den tid vi gør, koncentrerer vi os.
Men HUSK: små børn, kort tid ad gangen men jævnlig gentagelse.
Jævnlige gentagelser giver også tryghed, fordi børnene ved hvad der skal ske.
Se IMUKs musiske legemanualer. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

At stimulere evnen til koncentration

Aldersgruppe

Børn i denne alder, der ikke som små har fået ro og tid til at opleve den verden der omgiver dem, som har haft megen larm og høje lyde som baggrund for sansning, som har skullet leve med ustanselige aktivitetsskift og oplevelser og som er blevet distraheret meget i deres egen leg, har brug for at få udviklet deres evne for koncentration. Som regel har de også brug for ro. Rastløsheden kommer til udtryk når man i en børnegruppe vil lege musisk med disse børn. Men det kan lade sig gøre at udfordre dem, bare denne udfordring er så væsentlig for disse børn, at de vil tage den op.
Hvad interesserer ? Hvilke roller har de lyst til at gå ind i?
Her er det væsentligt at de voksne der skal forestå legen, stiller sig neutrale overfor de emner som børnene interesserer sig for. Nogle børn er måske blevet skræmt af uhyrer, monstre etc. Hvis man vil skabe tryghed omkring de figurer der skræmmer, skal de måske leves ud ved at lege at man er den skrækkelige figur.

KROPPEN er et vigtigt redskab til at skabe større tryghed omkring fantasifostre. Hvordan ser et spøgelse/monster/uhyre ud ? Har det arme og ben? Hvordan bevæger det sig?
Hvad kan det sige? Ord? Lyde?

I øvrigt er bevægelse, bevidsthed om bevægelser, at få lov at vise hvad man mener, altså kroppens funktioner og kropslig udlevelse, et meget vægtigt element i denne alder.

Den musiske træning
Vi kan stadig lege med en bold og bruge den mere avanceret end de mindste børn kan. Kan man tage imod bolden med tæerne ? Aflevere den igen på samme måde? Mange børn har brug for ekstra træning af lårmuskler og baglårssener. Lav en ”storebæltsbro” med kroppen ved at børnene ligger på ryggen og løfter rumpen op. Under ”broen” kører den voksne så en legetøjsbil igennem. Det kræver koncentration at holde sig i denne stilling. De lege-sange der blev leget/sunget da børnene var mindre, kan man synge/gøre hurtigere end før. Vi kan synge om farver og årstider, bevæge os som en trold,et tusindben eller en pingvin. Endelig kan man styrke sanserne ved musiske lege hvor børnene spiller roller, og hvor rollen samtidig skal koncentrere sig om at ”gøre” det der skal gøres på den tid en melodi, eller en melodi-del varer. Pingvinerne svømmer godt nok ude i det dybe vand, men de skal være oppe og ryste vandet af sig på et ganske bestemt tidspunkt i musikken.
Hoppetræning f. eks. fra ring til ring i en lang række hula-hop-ringe på gulvet, giver sig selv hvis man leger cirkusklovne. Træning i at ”gå på line” på crepe-strimler på gulvet ligesådan. Hop som frøer - alt kræver kræfter og koncentration.
Begynder man med den grovmotoriske del af en musisk lege/træning, der kræver kræfter, ender det mange gange med fredfyldt sang i fælleskab til slut, hvor den voksne kan iagttage hvor langt børnene er kommet sprogligt og i koncentration.
Se IMUKs musiske legemanualer. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

At stimulere evnen til koncentration

Aldersgruppe

Udfordring.
Skal børn i denne alder trænes i at koncentrere sig, så skal emnet /handlingen i sangen og legen udfordre dem.
Hvad interesserer lige pt? Hvilke fantasifigurer er oppe i tiden lige nu. Hvordan ser de ud? Bevæger sig ? Hvordan lyder de?
Den voksne kan også prøve at fange interessen med de emner og handlinger der findes i sange og historier :
Lopper, frøer, haletudser, pingviner, tusindben, trolde,cirkusheste,vindmøller, bilvaskemaskine etc.
Man bruger det man har og kender indtil fantasien hos børnene sætter ind og de selv foreslår nogle emner.
Der er f.eks. ikke noget i vejen for, at et rumfartøj flyver afsted medens der synges "Jeg fløj mig over sø og land".
Kroppen styrer stadig barnet. Hvis man foreslår et emne som ikke forekommer udfordrende, så viser det sig som uro i kroppen. De børn der har meget svært ved at sidde stille, må have koncentrationstræningen ind i små bidder gennem kropslig aktivitet.
Har 5-6 års børn måske siddet stille og tegnet/malet/løst opgaver, så har de jo koncentreret sig. Styrkelse af koncentrationsevnen kan så foregå videre ad kropslig vej,hvor man skal bruge denne i en bestemt sammenhæng, f.eks. at sidde på hug på gulvet og hoppe som en frø, at efterabe en anden ,at hoppe på tælling ind i en ring (ikke for et øjeblik siden, heller ikke om et øjeblik, men NU)
RO,koncentration om at løse en opgave kropsligt, sprogligt ved at synge, eller med en blyant kræver ro.
Lydtæpper fra radio,-og/eller billedtapeter fra TV og evt. støj fra omverdenen, forstyrrer, svækker sanserne og distraherer.
Skal børnene formulere – måske udvikle – en leg, en handling, en historie i et drama, så skal der være ro medens man er i gang og formulerer sig, selvom udgangspunktet kan have været en handling i en sang, bevægelser i en leg el. lign. hvor musikken har spillet en rolle.
Musikken er et redskab der formidler handlingen i teksten eller legen.
At bruge kroppen indimellem stillesiddende opgaver er alfa og omega for at styrke børnenes koncentrationsevne.Så er det nødvendigt at man tilgodeser den lille krop, og får skabt et intermezzo med bevægelse i.
Et intermezzo skal forstås som et mellemrum mellem andre aktiviteter, f.eks. hvis man, ind imellem koncentrerede boglige opgaver i skolen, lader børnene bruge kroppen aktivt. Med et sådant intermezzo er børnene ofte kapable til, igen at koncentrere sig om stillesiddende aktiviteter.
Se IMUKs musiske legemanualer. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

At stimulere evnen til koncentration

Aldersgruppe

Hvad der er skrevet forud om at styrke koncentrationsevnen gennem musiske lege/øvelser, gælder også for 6-8 års alderen.
Hvad skal der til?
Lege skal være kropsudfordrende og inspirerende.
Indeholde handling og emner som børnene synes er interessante.
De skal kunne hjælpe og understøtte sprog, ordforråd og god formulering.
Styrkelse af koncentrationsevnen hos børn baseres bedst på en vekselvirkning mellem kropslig ageren og mere stillesiddende aktiviteter.

Har en børnegruppe leget grovmotorisk og brugt mange kropslige kræfter, er det rart at kunne sidde og synge, hvor handlingen kun foregår inde i hovedet og vice versa.

Koncentrationsevnen kan kun styrkes hos 6-8 års børn i så tilpas lange/korte dele som gennemsnittet i børnegruppen kan holde til.
De fleste børn interesserer sig for noget.
Hvad for noget?

Pludselig er det måske de, ellers urolige, børn der går foran i udformningen af legen fordi de er blevet inspireret.
Men husk at det skal ske i ikke for lange tidsrum, ”pø om pø” – i ”bidder”.
Man skal holde op medens legen er god. Ikke for kort tid, ikke for lang.
Så glæder børnene sig til næste gang, hvor de kan gå videre og måske tænker de i mellemtiden over handlingen, udformningen, replikker osv. Måske kommer et af de mere ukoncentrerede børn til den voksne med forslag til videre aktivitet, når vi næste gang skal lege musisk.
Koncentrationsevne er et resultat af træning. Den skal helst være nænsomt i gang fra 0-3 års alderen, for så kan børnene i 6-8 års alderen agere alderssvarende.
Se IMUKs musiske legemanualer. Aldersafpasset og indenfor indsatsområde. Der vil hele tiden komme ny musik og nye lege til.

IMUK.Cop.2012