Her på IMUKs site er alt gratis.

Under Musiklege findes link til hver enkelt sang.
Med trykt sangblad med tekst, legeanvisninger og indspillet musik Sangbladet kan printes hvis man synes, og musikken kan aflyttes eller man kan synge til.

Aldersopdelte sange og lege.
De allermindste børn kan lytte når de voksne synger eller musikken bliver spillet, efterhånden kan børnene få et ord med her og der.

Ord som selv de allermindste børn kender til.
Der er mange ord de små kan synge med på i sangene for de allermindste.

Teksternes indhold.
For alle sangene gælder, at der i teksten, er noget at snakke om.
Og det er vigtigt, at børn får træning i at tale og formulere sig.
Det gør de når det, man snakker om, er noget de kender de til og interesserer sig for.

4 INDSATSOMRÅDER
der kan nås gennem musisk leg:

∗ At udvikle kroppen

∗ At udvikle at udtrykke sig verbalt

∗ At stimulere evnen til koncentration

∗ At opleve at være en blandt flere


Overblik

KROP - SPROG - KONCENTRATION - EVNE TIL SAMARBEJDE

Aldersgruppe

De fire indsatsområder er væsentlige byggestene til børns almene udvikling. Børn kan stimuleres og trænes fra babyalderen på en enkel og – for børnene – sjovt, legende måde. Det er enkelt og let for enhver voksen uden forkundskaber at stimulere børn, - bare den voksne kan lide at synge og lege.

Hvordan gør man?
Til nedenstående beskrivelse hører musiske legemanualer opdelt efter aldersniveauer. Læs også beskrivelserne under kattekillingerne i højre side af denne hjemmeside.

Brug musiske lege: sange, danse, bevægelser og øvelser sådan:

Aldersgruppe
Krop:
At hele kroppen bevidstgøres, så ”jeg”-fornemmelse styrkes, så barnet føler: ”det her er "MIG". Man kan motorisk stimulere arme, ben, hoved, ryg, mave, led. På den måde stimuleres bevidste bevægelser. Dertil kan man hjælpe børnene ved at skabe kendskab til, og bevidstgøre ansigtet: øjne,næse, mund,kinder etc.
Relationer:
De menneskelige relationer kan stimuleres med: knus, kæl,klap og positiv tilbagemelding når børnene prøver sig frem.
Sanser:
Sanserne bør stimuleres ved lytteøvelser:
HVEM kommer trampende? HVOR løb haren hen?
Kreativitet:
Øvelser/leg der stimulerer kreativiteten= (”hittepå-somheden”):
HVAD gør Pandaen nu? HVOR kan man lægge den lille bold? HVAD siger den lille missekat?
Fantasi:
Fantasien – "det indre øje" bør næres og så skal selv det lille barn lære at være éen blandt flere.
Sprog og ordforråd:
Samtidig kan man begynde– via små let-forståelige lege - med dagligt nære emner - at udvikle sprog og formuleringsevne, samt at oparbejde et ordforråd hos børnene.

Aldersgruppe
Motorik:
Grovmotorisk kropslig udfoldelse, koordinering af bevægelser, finmotoriske øvelser,sange og fortællinger omsat til kropsligt udtryk.
Sprog, ordforråd og dialog:
Snak om dagligt-nære og mere fantasifulde emner, der kan styrke den sproglige formuleringsevne og udvide ordforrådet.
Sanser:
Hukommelses-koncentrations-og sanseskærpende musiklege.
Musikleg:
Forløb inden for given tid. Spil på rytmeinstrumenter.
Børns behov:
Kilde: Fysioterapeut Annikka Dessau.
At udforske, at bevæge sig, at få tryghed, omsorg, oplevelser af tale og sprog, begrebs-indlæring, at være sammen med andre, krav, konsekvens, at være nyttig, at få meningsfuld beskæftigelse, succes, kreativitet, udfordring, spænding: uha-og aha-oplevelser, problem-løsning, tænkning.
IMUK.cop.2012